Πολυ καλός και γνωστής και δίνει στον ασθενή να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.