ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ (ΤΑΡΡ)

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης (ΤΑΡΡ)

Εικ. 1. Στιγμιότυπο από χειρουργείο TAPP.

Η επανάσταση που έφερε η λαπαροσκοπική ή μικροεπεμβατικήχειρουργική σε πολλούς τομείς της Χειρουργικής δεν άργησε να έρθει και στο πεδίο της θεραπείας των κηλών της μηροβουβωνικής περιοχής (βουβωνοκήλη, μηροκήλη). Η τεχνική της λαπαροσκοπικής προπεριτοναϊκής αποκατάστασης με πλέγμα (TAPP), θεωρείται στο εξωτερικό επέμβαση πρώτης γραμμής και ρουτίνας  εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόζεται από πολύ μικρό αριθμό χειρουργών. (Για περισσότερες πληροφορίες γενικά για τις κήλες πατήστε εδώ, για τη βουβωνοκήλη πατήστε εδώ και για τη μηροκήλη εδώ)

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;

Εικ. 2. Μεγάλη βουβωνοκήλη αριστερά, όπως φαίνεται λαπαροσκοπικά κατά την TAPP

Υπό ολική αναισθησία και μέσω τριών μικρών οπών 5 έως 10 χιλιοστών εισάγουμε την λαπαροσκοπική κάμερα και τα λεπτά λαπαροσκοπικά εργαλεία εντός της κοιλιάς (περιτοναϊκή κοιλότητα) και αφού εξετάσουμε οπτικά όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα με τα σπλάχνα της (ερευνητική λαπαροσκόπηση), στρεφόμαστε στην βουβωνική περιοχή που φέρει την κήλη. Ανοίγουμε το χώρο (προπεριτοναϊκός χώρος) μεταξύ του περιτοναίου (η μεμβράνη που περιβάλει την περιτοναϊκή κοιλότητα) και του εδάφους της βουβωνικής περιοχής και τον παρασκευάζουμε μαζί με τις κήλες που περιέχει.

Εικ. 3. Τοποθέτηση του πλέγματος στην ιδανική θέση

Στην συνέχεια εισάγουμε, μέσα από τις ήδη υπάρχουσες οπές, ένα πλέγμα τυπικά 10 επί 15 εκατοστών ή μεγαλύτερο, το οποίο τοποθετούμε στον προπεριτοναϊκό χώρο με τρόπο και σε θέση που να καλύπτει επαρκώς όχι μόνο τις κήλες που ήδη υπάρχουν, αλλά και τα υπόλοιπα ευένδοτα σημεία της μηροβουβωνικής περιοχής, που μπορεί να δώσουν στο μέλλον  νέες κήλες δίπλα στις παλιές. Τέλος κλείνουμε το περιτόναιο με ένα ράμμα, «σφραγίζοντας» τον προπεριτοναϊκό χώρο με το πλέγμα μέσα σε αυτόν, ενώ σπάνια πλέον χρειάζεται να καθηλώσουμε το πλέγμα με ειδικές καρφωτικές συσκευές ή κόλες. Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και στην άλλη πλευρά, αν έχουμε και εκεί κήλη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου TAPP;

Βασικά πλεονεκτήματα της ΤΑΡΡ σε σχέση με τις ανοιχτές τεχνικές, που επιβεβαιώνει η ιατρική έρευνα, είναι οι λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές και η ταχύτερη ανάρρωση με τα ίδια χαμηλά ποσοστά υποτροπής (επανεμφάνισης) της κήλης.  Έτσι έχουμε:

 • Λιγότερο πόνο
 • Μείωση της επιμόλυνσης του χειρουργικού τραύματος
 • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιμόλυνσης του πλέγματος
 • Γρηγορότερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες, την εργασία και την άσκηση
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα της TAPP έναντι των ανοιχτών, αλλά και των άλλων μικροεπεμβατικών τεχνικών στον τομέα των κηλών της μηροβουβωνικής περιοχής είναι η δυνατότητα:

 • Εκτίμησης της βουβωνικής περιοχής σε περίπτωση υποψίας ύπαρξης μικρής κήλης, που δεν ψηλαφάται στην κλινική εξέταση (occult hernia), χωρίς επιπλέον τομές ή παρασκευή της βουβωνικής περιοχής
 • Αποκατάστασης κηλών και στις δύο βουβωνικές περιοχές, χωρίς επιπλέον τομές
 • ταυτόχρονης αντιμετώπισης όλων των κηλών της ίδιας μηροβουβωνικής περιοχής (βουβωνοκήλη, μηροκήλη, κήλη θυρεοειδούς τρήματος), που μπορεί να συνυπάρχουν, με το ίδιο πλέγμα, χωρίς επιπλέον τομές
 • ερευνητικής λαπαροσκόπησης με τυχαία εύρεση άλλων παθολογιών της κοιλιάς (π.χ. όγκοι, φλεγμονές, ενδομητρίωση)

Ενδείξεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες

Και ενώ από την τεχνική TAPP μπορούν να επωφεληθούν σχεδόν όλοι οι ασθενείς με βουβωνοκήλη ή μηροκήλη, διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) δίνουν απόλυτη ένδειξη της τεχνικής αυτής σε ασθενείς με:

 1. Κήλες και στις δύο βουβωνικές περιοχές
 2. Μηροκήλη
 3. Υποτροπή μετά από ανοιχτό χειρουργείο
 4. Δεύτερη υποτροπή, μετά από ανοιχτό και μικροεπεμβατικό χειρουργείο

Τέλος απόλυτη ένδειξη για αποκατάσταση με την τεχνική TAPP έχουν όλες οι γυναίκες, λόγω της ανατομικής προδιάθεσης που έχουν να εμφανίσουν μηροκήλες μελλοντικά.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πώς η λαπαροσκοπική προπεριτοναϊκή αποκατάσταση με πλέγμα TAPP είναι μία προχωρημένου επιπέδου χειρουργική τεχνική. Έχει δύσκολη καμπύλη εκμάθησης και απαιτεί μακροχρόνια εκπαίδευση και εμπειρία του χειρουργού, σε Κέντρα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Κηλών με μεγάλο αριθμό τέτοιων χειρουργείων. Σε τέτοια Κέντρα στην Γερμανία εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε για πολλά χρόνια ο Γενικός Χειρουργός Μάριος-Κωνσταντίνος Κόκκαλης (βιογραφικό εδώ), με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί την μικροεπεμβατική τεχνική TAPP ως χειρουργείο πρώτης επιλογής για τις κήλες της μηροβουβωνικής περιοχής.