Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης με ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα (lap. IPOM)

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης με ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα (lap. IPOM)

Η τεχνική της λαπαροσκοπικής αποκατάσταση κήλης με ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα ή lap.IPOM, από το «laparoscopic ItraPeritoneal Onlay Mesh technique» εφαρμόζεται στην θεραπεία των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, όπως είναι η:

  • Ομφαλοκήλη και η κήλη λευκής γραμμής
  • Κήλη Σπίγκελ (Spieghel hernia)
  • Μετεγχειρητική κήλη ή κοιλιοκήλη

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;

Εικ. 1. Διάταξη της λαπαροσκοπικής κάμερας και εργαλείων στην lap.IPOM
Εικ. 2. Κηλικό χάσμα και κοιλιακό τοίχωμα μετά την συμφυσιόλυση και πριν την σύγκλειση με ράμματα.

Η lap.IPOM διενεργείται υπό ολική αναισθησία και σε ύπτια θέση. Μέσω πολύ μικρών οπών στο δέρμα, μισού έως ενός εκατοστού, εισερχόμαστε αρχικά εντός της κοιλιάς (ενδοπεριτοναϊκά) από τα πλάγια μακριά από την κήλη (Εικ.1). Με την βοήθεια της λαπαροσκοπικής κάμερας και των άλλων λαπαροσκοπικών εργαλείων, πάχους επίσης μερικών χιλιοστών, ελευθερώνουμε το κοιλιακό τοίχωμα από τυχόν κολλημένα σε αυτό σπλάχνα (συμφυσιόλυση) και την κήλη από το περιεχόμενό της, ώστε να αποκτήσουμε μία πλήρη εικόνα της κήλης και της ανατομίας του κοιλιακού τοιχώματος (Εικ.2).

Εικ. 3. Τελική εικόνα της κοιλιάς μετά την καθήλωση του πλέγματος διπλής όψης στο κοιλιακό τοίχωμα.

Στην συνέχεια εισάγουμε ενδοπεριτοναϊκά ένα πλέγμα διπλής όψεως, ειδικά κατασκευασμένο για επαφή με τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα, μεγέθους μερικών εκατοστών ή ακόμα και μεγαλύτερο των 20 επί 30 εκατοστών, ανάλογα με το μέγεθος της κήλης ή των κηλών. Εδώ να σημειωθεί ότι το πλέγμα, όσο μεγάλο και να είναι εισάγεται στην κοιλιά από τις ίδιες μικρές οπές, χωρίς επιπλέον τομές. Το χειρουργείο ολοκληρώνεται με την σύγκλειση του κηλικού χάσματος με ράμματα και με την καθήλωση του πλέγματος στο κοιλιακό τοίχωμα με ειδικές καρφωτικές συσκευές, με τρόπο και σε θέση που να καλύπτονται όλες οι κήλες (Εικ.3).

Μέθοδος lap.IPOM – Η προηγμένη χειρουργική τεχνική

Από το 1993, που πρωτοπαρουσιάστηκε η lap.IPOM, μέσα από την ιατρική έρευνα και την πρόοδο της τεχνολογίας, έχει αυξηθεί κατά πολύ το εύρος των ασθενών με κήλες που απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της λαπαροσκοπικής και μικροεπεμβατικής χειρουργικής.

Εικ. 4. Λαπαροσκοπική κάμερα 3 χιλιοστών.

Σήμερα οι πρώτες συσκευές καθήλωσης του πλέγματος από μέταλλο, έχουν αντικατασταθεί από υλικά που απορροφούνται από το σώμα μειώνοντας ακόμα περισσότερο τα ήδη χαμηλά ποσοστά μετεγχειρητικών επιπλοκών, ενώ σε λίγα κέντρα στην Ελλάδα διαθέτουμε κάμερες λαπαροσκόπησης με ποιότητα εικόνας 3D και 4Κ, που καθιστούν το χειρουργείο ακόμα πιο ασφαλές και εργαλεία ακόμα πιο λεπτά μόλις 3 χιλιοστών, με συνέπεια το ακόμα μικρότερο τραύμα και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πώς η lap.IPOM είναι μία προηγμένη χειρουργική τεχνική, με δύσκολη καμπύλη εκμάθησης και απαιτεί μακροχρόνια εκπαίδευση και εμπειρία του χειρουργού στην λαπαροσκοπική χειρουργική, αλλά και την χειρουργική των κηλών. Ακόμα πιο προχωρημένου επιπέδου είναι οι νεότερες τεχνικές μικροεπεμβατικής χειρουργικής των κηλών, αυτές της εκτεταμένης πλήρως εξωπεριτοναϊκής αποκατάστασης κήλης (eTEP) και των παραλλαγών της (π.χ. eTAR), οι οποίες διευρύνουν ακόμα περισσότερο τον αριθμό των ασθενών που μπορούν πλέον να αποφύγουν ένα ανοιχτό τραυματικό χειρουργείο.

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Μάριος-Κωνσταντίνος Κόκκαλης (βιογραφικό εδώ)μετά από μακροχρόνια εκπαίδευση σε πιστοποιημένα Κέντρα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Κηλών στην Γερμανία και αργότερα ως υπεύθυνος του Τομέα των Κηλών σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, απέκτησε μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτές τις τεχνικές, τις οποίες εφαρμόζει πλέον και στην Ελλάδα σε κέντρα που προσφέρουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για αυτά τα απαιτητικά χειρουργεία.