Το BOTOX στην υπηρεσία της Χειρουργικής των Κηλών

Το BOTOX στην υπηρεσία της Χειρουργικής των Κηλών

 

Η τοξίνη της αλλαντίασης ή βοτουλινική τοξίνη A, το γνωστό σε όλους μας BOTOX (botulinum toxin A), παράγεται από το βακτήριο Clostridium botulinum και έχει την ιδιότητα να προκαλεί προσωρινή χαλάρωση στους μύες του σώματος που εγχύεται.  Αυτή η ιδιότητα του BOTOX βρίσκει πολλές εφαρμογές στην σύγχρονη ιατρική και δεν χρησιμοποιείται μόνο των ρυτίδων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η θεραπεία των δυστονιών στην νευρολογία και η θεραπεία της αχαλασίας του οισοφάγου στην γαστρεντερολογία.

Στην γενική χειρουργική η χαλαρωτική αυτή δράση του BOTOX χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια στην χειρουργική των μεγάλων και πολύπλοκων κηλών (εικ. 1), κυρίως της μέσης γραμμής, όπως είναι η ομφαλοκήλη, η κήλη λευκής γραμμής και πιο συχνά στην θεραπεία των μεγάλων και πολύπλοκων μετεγχειρητικών κηλών (γενικά για τις κήλες πατήστε εδώ).

 

Εικ. 1. Εικόνα μεγάλης μετεγχειρητικής κήλης μέσης γραμμής

Το κοιλιακό τοίχωμα του ανθρώπου αποτελείται κυρίως από τους δύο ορθούς κοιλιακούς μύες στην μέση και από τις δύο ομάδες των τριών λοξών κοιλιακών μύων στα πλάγια, δεξιά και αριστερά (εικ. 2). Όλοι αυτοί οι μύες περικλείονται από «φύλλα» συνδετικού ιστού (απονευρώσεις) και μας βοηθούν, ως σύνολο, να κάνουμε τις διάφορες κινήσεις του κορμού μας και να παίρνουμε βαθιά αναπνοή, ενώ συγκρατούν τα σπλάχνα εντός της κοιλιάς.