Τοποθέτηση Port -A- Cath για χημειοθεραπεία με υπέρηχο, χωρίς κίνδυνο τραυματισμού του πνεύμονα